برند ها

برند ها


میگوش 

طعمی جدید از خلیج فارس 

تهیه شده از جدید ترین متد های روز

دارای کیفیت صادراتی 

مشتری محور

براساس ذائقه های مختلف 

برای مشاهده محصول کلیک کنید


  

ماهیش 

طعمی جدید از خلیج فارس 

تهیه شده از جدید ترین تکنولوژی های روز

کنترل کیفی صید تا عرضه

فرآوری با دستگاه های اتوماتیک 

بسته بندی زیبا ، کاربردی و کاملا بهداشتی 

برای مشاهده محصول کلیک کنید


ادویش 

ادویش مناسب طبخ غذاهای دریایی

تهیه شده از باکیفیت ترین ادویه

دارای کیفیت صادراتی 

بسته بندی زیبا ، کاربردی و کاملا بهداشتی 


برای مشاهده محصول کلیک کنید